Tuesday, May 24, 2011

FW: O Fader udi himmelen

Cantemus…

 

Feed: HYMNOGLYPT
Posted on: Tuesday, May 24, 2011 11:44 AM
Author: Matt Carver (Matthaeus Glyptes)
Subject: O Fader udi himmelen

 

Here is my translation of the Danish "vekselsang" (antiphonal song) for Easter (with an option for the Feast of Ascension) based on Rex gloriae & Regina caeli, from C. Mortensen, here given from H. von Nutzhorn, Den dansk-lutherske menigheds salmesang… (pp. 141–144).


Congregation:
Thou art the King of Glory, O Christ. Alleluia!

Choir:
1. O Father, God in heaven high
Through Thy Son hear our cry.
For He true Man was made,
To be our help and aid:
Show us mercy, Father! Alleluia.

Cong.:
He who was dead and for us given. Alleluia.

Choir:
2. O Christ, Eternal Son and King
For Thy grace now we sing:
Death hast Thou overcome,
Redeeming everyone:
Lord, receive our prayer-! Alleluia.

Cong.:
He is arisen as He said. Praise the Lord!

Choir:
3. O Holy Ghost to Thee we pray,
Comforter, Help and Stay,
Consoler of the heart,
To all Thy grace impart;
Peace and gladness grant us! Alleluia.

Cong.:
Pray God for us. Alleluia.
Praise the Lord. Alleluia. Alleluia.

Choir:
Joy fills the daughter of the King.
Bride of Christ, gladly sing!
For He whom Mary bore
Is risen with great pow'r,
In Him her trust is grounded. Alleluia.

Translation © Matthew Carver, 2011.


DANISH

Forsamlingen:
Ærens Koning, o Christe, Alleluia!

Chorid:
1. O Fader udi himmelen,
vid din Søn hør vor bøn.
han er oss fød ok given vist,
till all vor hjelp ok trøst;
vær os mild, o Fader! Alleluia.

Fors.:
Hvilken som vor død ok for os given. Alleluia.

Chorid:
2. O Christe Koning i evighed,
vi bede dig, vær os blyd,
du som døden haver fordærvet,
os salighed forhvervet;
bønhør os, o Herre! Alleluia.

Fors.:
Han er opstanden (opfaren) som han sagde. Lover Herren!

Chorid:
3. Helligånd vor bøn til dig,
o Gud vor Trøstermand,
samvittighedsens trøst, hjertensløst
afslæt alle Kristnes brøst;
fred ok glæde giv os! Alleluia.

Fors.:
Bed Gud for os. Alleluia.
Lover Herren. Alleluia. Alleluia.

Chorid:
Koningens datter af evighed,
Christi brud glæder sig,
for den hun haver i ånden undfangen,
han er, som han sagde, opstanden. [el. opfaren]
Hun sig på Gud forlader, Alleluja!


View article...